interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
en
interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
Euregio Maas-Rijn
24 juni 2017

interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein

Managementautoriteit

De Managementautoriteit (MA) heeft tot taak de uitvoering van het Samenwerkingsprogramma INTERREG V-A EMR.
Om deze taak te kunnen verrichgten en het financieel en administratief beheer van het programma te kunnen garanderen, vervult de MA o.a. volgende taken (conform de geldende EG verordeningen):

 • de toepassing van de voor het programma geldende criteria verifiÎren;
 • de subsidiabiliteit van de projectuitgaven verifiÎren;
 • een elektronisch controle- en beheersysteem opzetten en beheren;
 • de stand van zaken van het programma regelmatig aan de Europese Commissie communiceren;
 • de communicatie- en publiciteitsmaatregelen omzetten;
 • het dagelijkse bestuur van het programma;
 • de projecten financieel en beheersmatig begleiden;
 • ...

De Managementautoriteit (MA) wordt in het beheer van het programma gesteund door het Gemeenschappelijk Secretariaat  (GS) en de Regionale Antennes.
Naast de begeleiding van projecten heeft het GS nog de volgende taken:

 • ontwikkeling, advisering en begeleiding van projectaanvragen;
 • inhoudelijke en financiÎle toetsing van aanvragen;
 • voorbereiding en secretariaat van het ComitÈ van Toezicht;
 • planning en controle op programma niveau;
 • financieel en inhoudelijk toezicht op projecten;
 • rapportages en afrekeningen;
 • communicatie en promotie;
 • ...

Coordinatie MA:

       Luc Broos lfhc.broos@prvlimburg.nl 

Contactpersonen MA:

Secretariaat:

        Karen Coenegrachts  kljjm.coenegrachts@prvlimburg.nl

 

European Commission interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein

login © Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Commissie investeert in uw toekomst.