interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
en
interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
Euregio Maas-Rijn
24 juni 2017

interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein

Auditautoriteit

De taken van de Auditautoriteit (AA) voor het INTERREG IV-A programma EMR worden door de Auditdienst van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) waargenomen.

Enderzijds betreffen de auditactiviteiten van de AA het beheers- en controlesysteem van het Programma en anderzijds dienen ook projectencontroles in vorm van steekproeven te worden doorgevoerd.
De resultaten van al deze auditactiviteiten worden jaarlijks door de AA in een controleverslag opgenomen en bij de Europese Commissie ingediend.

Op het moment van de programma-afsluiting verstrekt de AA aan de Europese Commissie een verklaring van afsluiting, die vergezeld gaat van het laatste controleverslag.

Contact EL&I:

Postbus 20101
NL- 2500 EC Den Haag

Bezuidenhoutseweg 30
NL- 2594 AV Den Haag

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Managementautoriteit!

European Commission interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein

login © Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Commissie investeert in uw toekomst.