interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
en
interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
Euregio Maas-Rijn
24 juni 2017

interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein

COHESIEBELEID IN DE EUROPESE UNIE

Het Cohesiebeleid van de Europese Unie, ook wel ´ Regionaal Beleid ª genoemd, heeft als doel de economische en sociale cohesie van de Europese Unie te versterken.

Voor de periode 2007-2013 gebeurt dit voornamelijk onder de vorm van de volgende 3 doelstellingen:

  • Doelstelling "Convergentie" : hulp bieden aan regioís met een ontwikkelingsachterstand.

  • Doelstelling  " Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheidª: hulp bieden aan regioís van de EU die niet in aanmerking komen voor de doelstelling Convergentie om zo hun competitiviteit en werkgelegenheid te verhogen.

  • Doelstelling "Europese Territoriale Samenwerking" : Alle regioís van de EU komen in aanmerking voor hulp inzake onderlinge samenwerking    

De fondsen die ter beschikking staan van het Cohesiebeleid bedragen 308 miljard euro voor de periode 2007-2013. Deze zijn als volgt verdeeld :

  • Doelstelling "Convergentie" : 251 miljard euro (81,5%)

  • Doelstelling  " Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid" : 49 miljard euro (16%)

  • Doelstelling "Europese Territoriale Samenwerking" : 7,75 miljard euro (2,5%)

European Commission interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein

login © Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Commissie investeert in uw toekomst.