interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
en
interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
Euregio Maas-Rijn
24 juni 2017

interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein

INTERREG / Europese Territoriale Samenwerking

INTERREG is een Europees programma bedoeld om de grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren en te bevorderen. De projecten die zijn gefinancierd door de INTERREG fondsen zijn bedoeld om het economische, sociale en culturele potentieel van de grensregioís te versterken.

De Doelstelling ´ Europese Territoriale Samenwerking ª is het vervolg van het Communautair Initiatief INTERREG dat in 1989 door de Europese Commissie gelanceerd werd. De term INTERREG IV is algemeen aanvaard. Voor de periode 2007-2013 worden hiervoor 7,752 miljard euro voorzien, komende exclusief van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Het Interreg programma beoogt een versterking van de economische en sociale cohesie binnen de Europese Unie.
Doel is om de Trans-Europese samenwerking aan te moedigen om zo de Europese integratie te bevorderen en te zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling van heel het gebied. Daarom worden samenwerkingsinitiatieven  tussen regioís van verschillende Lidstaten gefinancierd zodat de verschillen in ontwikkeling enerzijds en anderzijds de nationale grenzen geen obstakel zouden vormen bij het realiseren van deze doelstellingen.

Het programma kende al 3 voorgaande periodes :

  •  INTERREG I : 1990-1993

  • INTERREG II : 1994-1999

  • INTERREG III : 2000-2006

Het programma ondersteunt de samenwerking op 3 gebieden:

  • Luik A: grensoverschrijdende samenwerking (zie kaart - pdf -)

  • Luik B: transnationale samenwerking (zie kaart - pdf -)

  • Luik C: interregionale samenwerking

European Commission interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein

login © Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Commissie investeert in uw toekomst.