interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
en
interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
Euregio Maas-Rijn
24 juni 2017

interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein

Prioriteiten

Het Operationeel Programma concentreert zich rond 3 prioriteiten :

1 -  Versterken van de economische structuur, bevorderen van kennis en innovatie en meer  en betere banen

Prioriteit 1 streeft naar de verbetering van de economische concurrentiepositie van de Euregio Maas-Rijn door de ontwikkeling van de concurrentiepositie van de ondernemingen, de bevordering van samenwerking tussen kennisinstituten en bedrijven, de versterking van de toeristische sector en door steun aan de ontwikkeling van de arbeidsmarkt.

2 - Natuur en milieu, energie, natuurlijke hulpbronnen en mobiliteit

Drie principiÎle doelen komen voort uit deze prioriteit: natuur- en landschapsbescherming, de bevordering van duurzame vormen van mobiliteit en de productie en bevordering van duurzame energiebronnen.

3 - Kwaliteit van leven

Het gaat er hier om de gezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling van grensoverschrijdende diensten, de culturele diversiteit te bevorderen, de kwaliteit van leven te verbeteren evenals de samenwerking inzake openbare veiligheid te versterken.

European Commission interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein

login © Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Commissie investeert in uw toekomst.