interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
en
interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
Euregio Maas-Rijn
24 juni 2017

interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein

INTERREG IV A 2007-2013 in de Euregio Maas-Rijn

Het Operationeel Programma INTERREG IV-A bevat de kaders voor grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Maas-Rijn (EMR) in de context van het Cohesiebeleid van de Europese Unie voor de periode 2007 ñ 2013.
Dit programma biedt actoren uit het programmagebied de mogelijkheid om over de landsgrenzen heen samen te werken in projecten rond gemeenschappelijke issues op het gebied van economie, duurzaamheid en sociale aspecten.

Dit programma bouwt voort op de ervaringen die zijn opgedaan met grensoverschrijdende samenwerking gedurende drie opeenvolgende INTERREG programmaís. Dit programma wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Op 18 september 2007 keurde de Europese Commissie het Operationeel Programma (OP) goed. Het totaal budget van het programma bedraagt 144,08 MEUR. De maximale bijdrage uit de EFRO voor het OP bedraagt
72,04 MEUR, te weten een EFRO-cofinancieringspercentage van 50%.

European Commission interreg - Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein

login © Euregio Meuse-Rhin - Euregio Maas-Rijn - Euregio Maas-Rhein
Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Europese Commissie investeert in uw toekomst.